Praatgroep

Driemaal per jaar organiseren wij een praatgroep voor ouders van kinderen met autisme. De gekozen thema’s tijdens de praatgroepen zijn vraaggestuurd.
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: broers en zussen, probleemgedrag, emoties, diagnosestelling, inleefmoment in de klas, vrije tijd, visualisaties thuis, eetproblemen, voorbereiding op de zee- of bosklassen... De praatgroepen worden vaak ingeleid door een externe deskundige (vb. van LSA, Autisme Vlaanderen) die de praatgroep een inhoudelijke meerwaarde geeft. 

Doel: ervaringen en belevingen met andere ouders en leden van het autiteam uitwisselen en van elkaar leren.

 

Speelkriebels

Tijdens de zomervakantie vindt de speelpleinwerking “Speelkriebels” plaats in de gebouwen van het MPI De Dageraad. Leerlingen van onze school kunnen hun vrije tijd zinvol besteden aan activiteiten samen met leeftijdsgenoten in een voor hen vertrouwde omgeving.  

Voor meer informatie omtrent deze werking kan u terecht bij de orthopedagogen van het MPI De Dageraad.

                     

 

Autismevriendelijke school

Onze school draagt het autismevriendelijke logo. Dit is een intentieverklaring en een middel om gesprekken over autisme te stimuleren, misverstanden over autisme recht te zetten en autisme beter bekend te maken bij het grote publiek. Meer info over het logo vindt u terug op de website van Autisme Centraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte refter en speelplaats

Wij beschikken over een aparte refter waar een beperkte groep leerlingen 's middags rustig kunnen eten en hierin sterk begeleid worden door een vaste begeleider. Continuïteit in begeleiding en een beperkt aantal prikkels zorgen voor extra structuur en veiligheid. Sommige klasgroepen blijven in hun eigen vertrouwde klaslokaal, onder begeleiding van hun juf of meester. Op een aparte en aangepaste speelplaats krijgen onze leerlingen met autisme een aanbod op hun maat.

 

Aangepaste deelname aan extramuros activiteiten

Onze leerlingen met autisme worden zo maximaal mogelijk betrokken met alle schoolactiviteiten. Waar nodig gebeuren er aanpassingen, zodat het voor de leerlingen toch mogelijk wordt om deel te nemen.