Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs:

Een schat in ieder kind!

MPI De Dageraad
... een school voor buitengewoon onderwijs met internaat van het GO! We bieden onderwijs aan leerlingen met een mentale beperking (attest type 2), aan leerlingen met ernstige leerstoornissen / leerlingen waarvoor de STICORDI-maatregelen in het regulier onderwijs niet het gewenste resultaat opleveren (attest type basisaanbod / attest type 1 of 8) en leerlingen met autisme (attest type 9).
MPI De Dageraad
... een school voor kinderen die vragen: “Begeleid mij, ondersteun mij, help mij, verwonder mij, maak mij sterk(er), maak mij blij, maak mij slim(mer), maak mij weerbaar(der)!”
MPI De Dageraad
... een school waar kinderen zich goed voelen en met plezier naar school komen. We streven een positief school- en klasklimaat na.

Contactgegevens 

MPI De Dageraad
Tapstraat 12
3720 Kortessem

Tel 011 / 37 92 11 (12)
Fax 011 / 37 92 14

info@mpi-dedageraad.be

MPI De Dageraad op Facebook

Exclusief voor de leerlingen van het MPI en het BuSO De Dageraad wordt (gratis) leerlingenvervoer georganiseerd. Met 16 begeleide busritten bereiken we een groot rekruteringsgebied dat zich situeert tot aan de steden Genk, Tongeren, Bilzen en Hasselt.

Internaat

Leerlingen die ingeschreven zijn in de dagschool van het MPI De Dageraad kunnen terecht in het internaat van onze school. Een inschrijving op het internaat kan op vraag van de ouders, maar ook in samenwerking met diensten van Integrale Jeugdzorg. Voor meer informatie omtrent de visie en de werking, kan u terecht op de website van het internaat.

BuSO

Het buitengewoon secundair onderwijs van De Dageraad bevindt zich op dezelfde campus als het MPI De Dageraad waardoor een vlotte doorstroommogelijkheid bestaat. Voor meer informatie omtrent de visie en de werking van het BUSO kan u terecht op de website van het BUSO De Dageraad.

CLB

Bij het Centrum voor leerlingenbegeleiding kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten met hun zorgen en vragen terecht. Samen met onze school gaan zij op zoek naar een passende oplossing/passend antwoord.

Voor meer informatie over de werking van het CLB kan u terecht op de website van het CLB of kan u contact opnemen via: 011/221738 of via de volgende e-mailadressen: